Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi practici ce parcurge mediul educaţional, în totalitatea componentelor sale, orientat pe de o parte spre obţinerea de rezultate superioare, raportate la standarde iar pe de alta parte, spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor educaţiei. 
       O scoală de calitate este  definita de un complex de aspecte: climatul şcolar, mediul  fizic, curriculum-ul, relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate. Indicatori ai şcolii de calitate apar în fiecare lecţie, material auxiliar, activitate metodică, întâlnire cu părinţii, aspect al unei recreaţii, discuţie în cancelarie între cadrele didactice, întâlnire între director şi autorităţile locale; pot fi observaţi în procesul de organizare a unui consiliu profesoral sau în orice discuţie informală între profesori şi elevi pe holurile şcolii. 
         În felul acesta, o ”şcoală de calitate” vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un program, o clasă sau un profesor."