Niveluri de realizarea a calitatii

Setul de principii care au orientat întregul sistem de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar din România a fost enunţat şi asumat prin Declaraţia de principii a ARACIP din noiembrie 2006.

Nivelurile de realizare a calităţii în şcoală, aşa cum sunt stabilite pe baza standardelor asumate în România, sunt: 

Nesatisfăcător- nu sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc un minim de calitate; 

Satisfăcător- sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc minimul de calitate; 

Bine- este îndeplinită cel puţin o cerinţă a standardelor de referinţă (de calitate); 

Foarte bine - sunt îndeplinite toate standardele de referinţă (de calitate); 

Excelent - unitatea de învăţământ a depăşit nivelul jalonat de standardele de referinţă (de calitate), şi-a stabilit proprii standarde, este creatoare, inovează. 

Interpretarea nivelului de realizare se face, atât la autoevaluare, cât şi la evaluare externă, pentru fiecare indicator în parte.

      HARTA  PROCESELOR 
in cadrul