Documentatia Sistemului de Managemet al Calitatii


    Orice organizație are o structura piramidală, iar parte activitățile se succed pe bucla calității. Sistemul calității poate fi asociat cu totalitatea activităților care se desfășoară pe diferite niveluri ierarhice. Indiferent de gradul de complexitate al sistemului, pentru fiecare activitate se elaborează documente. Structura documentară a sistemului calității va fi în consecință piramidală 

Orice organizație are o structura piramidală, iar parte activitățile se succed pe bucla calității. 

Sistemul calității poate fi asociat cu totalitatea activităților care se desfășoară pe diferite niveluri ierarhice. Indiferent de gradul de complexitate al sistemului, pentru fiecare activitate se elaborează documente. 

Structura documentară a sistemului calității va fi în consecință piramidală 

Documentele sistemului de asigurarea calităţii pot fi structurate ierarhic pe trei niveluri principale conform standardului                        ISO 10013 

“Ghid pentru documentaţia sistemului de management al  Calităţii”